مرجوع کردن سفارشات

در صورت نیاز به مرجوع کردن سفارش، نسبت به محصول یا خدمت فروخته شده تصمیم گرفته خواهد شد.

نهایت تلاش ما در گیمرشاپ ایجاد امکان تعویض محصول خریداری شده با محصول موردنظر شماست و در این راه نهایت همکاری را با کاربران داریم.