حفظ حریم شخصی

حریم شخصی

ما چه اطلاعاتی را جمع آوری می کنیم؟

ما اطلاعاتی شامل محصولات و خدمات موردعلاقه شما را که به بازدید یا خرید آن می پردازید برای مصارف آتی و ایجاد تجربه بهتر کاربری ذخیره می کنیم.


ما چگونه از اطلاعات شما حفاظت می کنیم؟

ما با ایجاد یک سامانه امن و کدگذاری کوکی های ذخیره شده از اطلاعات ذخیره شده روی سرورها نگه داری می کنیم و این اطمینان را به کاربران می دهیم.


آیا ما از کوکی استفاده می کنیم؟

بله، ما از کوکی ها برای ذخیره موارد گفته شده و آنالیز اطلاعات کاربران استفاده می کنیم

.

آیا ما اطلاعات کاربران را به شرکت های دیگر واگذار می کنیم؟

ما تعهد داریم که اطلاعات کاربران را به هیچ وجه در اختیار شخص/شرکت ثالثی قرار ندهیم و این اطلاعات صرفا برای گیمرشاپ آنلاین استفاده شود.


قوانین حفظ حریم شخصی به تاریخ 02/02/2018 به روز رسانی شده است.